padre_pio

РОЗВАЖАННЯ на 15 серпня:

Покора й любов ідуть у парі. Перша приносить славу, а друга освячує.

Покора й чистота звичаїв є крилами, які заносять людину аж до Бога і немовби обожествлюють її.