padre_pio

РОЗВАЖАННЯ на 18 серпня:

Якби перебування в доброму залежало від нас, то, мабуть, від найменшого подуву вітру ми потрапили б у руки ворогів нашого спасіння. Завжди довіряймо Божому милосердю і, поступаючи так, ми щораз більше будемо пересвідчуватись у тому, який добрий Господь.